امروزجمعه, 04 بهمن 1398 05:03

مهمترین عامل موفقیت در اجرای طرح پزشک خانواده ، فرهنگ سازی است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گناباد این مطلب را در مراسم تجلیل از پرستاران نمونه این دانشگاه عنوان نمود و از آنان خواست به عنوان سفیران حوزه سلامت در این جهت تلاش نمایند.
دکتر علیرضا مسلم با بیان اینکه پرستاران بزرگترین بخش نیروی انسانی حوزه سلامت هستند ، افزود: در سال گذشته علیرغم کمبود اعتبارات ، جزء ده دانشگاه اول در اجرای قانون ارتقاء بهره وری بودیم. وی، اجرای طرح حاکمیت بالینی را از دیگر اقدامات موثر بیمارستانها در سال گذشته عنوان کرد و افزود: با اجرای این طرح ، ضمن ارائه خدمات با کیفیت به مردم منطقه ، شاهد کاهش خطاهای پزشکان و پرستاران بودیم. دکتر مسلم ، افزوده شدن دو رشته پرستاری داخلی جراحی و پرستاری گرایش ویژه در مقطع کارشناسی ارشد را از جمله فعالیتهای حوزه آموزش در بخش پرستاری برشمرد و اظهار امیدواری نمود با پیگیریهای انجام شده ، سالهای آینده شاهد پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد سالمند شناسی و PHD پرستاری باشیم. وی ، اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، استخدام 64 نفر نیرو بویژه در کادر پرستاری و برگزاری دوره ها و کلاس های آموزشی را از جمله برنامه های حوزه درمان در سالجاری عنوان نمود.   
شایان ذکر است در پایان این مراسم از هجده نفر از پرستاران و دانشجویان نمونه پرستاری تجلیل شد.