امروزشنبه, 05 بهمن 1398 20:46

سلامتي به عنوان یک سرمایه اجتماعی

عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي گناباد در همايش گراميداشت هفته سلامت گفت: سلامتی یک سرمایه اجتماعی است.
به گزارش وب‌دا، دكتر اسماعيلي در اين مراسم كه همزمان با ششمين روز از هفته سلامت در سالن شهيد دكتر چمران برگزار شد، گفت: يكي از شاخص‌هاي اصلي توسعه پايدار، نيروي انساني سالم است.
وي با اشاره به پژوهش‌هاي صورت گرفته در اين خصوص گفت: بر اساس يكي از يافته‌هاي تحقيقاتي، 11درصد رشد اقتصادي به دليل كاهش مرگ و مير بوده است.
وي با اشاره به ارزش اقتصادي سلامت در كشورها گفت: به طور متوسط بين 5 تا 15 درصد از درآمد ناخالص ملي كشورها صرف درمان مي‌شود.
وي بر لزوم سياستگذاري مناسب در بازار مراقبت‌هاي سلامت تاكيد كرد و گفت: كارايي در توليد و عرضه مراقبت‌هاي سلامت كه يكي از مهمترين اين محورها است يعني اينكه بتوانيم با سياستگذاري و برنامه‌ريزي مناسب، از منابع موجود بيشترين استفاده را كنيم.
وي اثربخشي در مصرف و تقاضاي مراقبت‌هاي سلامت را هم مورد تاكيد قرار داد و افزود: به عنوان مثال بايد توجه نماييم كه در صورت استفاده بي‌دليل از داروها، منابع زيادي در حوزه سلامت هدر خواهد رفت.
وي، برابري در توزيع مراقبت‌هاي سلامت را يك شاخص مهم ديگر عنوان كرد و افزود: در كنار يك نظام سلامت توسعه يافته، جنبه‌هاي توزيع سلامت در بين اقشار مختلف جامعه نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.
وي هدف نظام سلامت را دستيابي آحاد جامعه به سلامت عنوان و خاطرنشان كرد: در حال حاضر همه مردم از فرصت برابري بهره‌مند نيستند كه بايد تلاش شود تا اين نابرابري از بين برود.
دكتر اسماعيلي با تشريح پيامدهاي ناشي از نابرابري در توزيع سلامت، تصريح كرد: انتظار مي‌رود عوامل نابرابري به خوبي شناسايي شده و به گونه اي برنامه ريزي شود تا افراد داراي پتانسيل كمتر و ضعيف‌تر، بتوانند به صورت عادلانه از خدمات سلامت بهره‌مندشوند.
وي با بيان اينكه بايد از منابع محدود براي رفع نيازهاي نامحدود استفاده كنيم، اظهار داشت: بايد منابع موجود را در سطح فردي و اجتماعي به درستي مصرف نماييم.
جهت مشاهده تصاوير، اينجاكليك كنيد