امروزچهارشنبه, 09 بهمن 1398 23:51

تلاش در جهت ایجاد فرهنگ رانندگی صحیح در هفته سلامت

با هدف ایجاد فرهنگ رانندگی صحیح و در گرامیداشت هفته سلامت،  مامورین راهنمایی و رانندگی با اهدا بسته های آموزشی از رانندگان پذیرایی کردند.
به گزارش وب‌دا، با پیشنهاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان بجستان و موافقت و همکاری فرماندهی محترم راهنمایی و رانندگی این شهرستان، مقرر گردید در طی هفته سلامت، مامورین محترم راهنمایی و رانندگی به جای برخورد قانونی با متخلفین رانندگی، با اهدا بسته های آموزشی و پذیرایی از رانندگان ضمن گرامیداشت هفته سلامت، در جهت گسترش رانندگی سالم  فرهنگ سازی کنند.
 شایان ذکر است، این طرح در همه روزهای هفته سلامت در سطح شهرستان بجستان انجام گردید.