امروزجمعه, 09 خرداد 1399 15:28

برنامه پزشک خانواده شهری ، همزمان با هفته دولت در استان خراسان رضوی آغاز می شود.

قائم مقام ستاد راهبردی پزشک خانواده شهری و نظام ارجاع خراسان رضوی گفت: همزمان با هفته دولت ، اجرای برنامه پزشک خانواده شهری در هشت شهر استان آغاز می شود.

ادامه مطلب...

ثبت نام هشتاد و دو درصد از شهروندان در طرح پزشک خانواده شهری

فرماندار و رئیس ستاد اجرایی پزشک خانواده شهری در شهرستان گناباد گفت: تا کنون 82% از شهروندان شهرهای گناباد ، کاخک و بیدخت با مراجعه به پزشکان عمومی در این طرح ثبت نام کردند.

ادامه مطلب...

کرسی آزاد اندیشی با موضوع " تحریم اقتصادی ، موانع و چالش ها " برگزار شد.

کرسی آزاد اندیشی با موضوع " تحریم اقتصادی ، موانع و چالش ها " با حضور دانشجویان طرح ضیافت اندیشه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی گناباد برگزار شد.

ادامه مطلب...

سیزده کمیته فرهنگی ویژه طرح ضیافت اندیشه مراکز آموزش عالی شهرستان گناباد تشکیل شده است.

مدیر اجرایی دفتر نمایندگی نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی گناباد گفت: سیزده برنامه فرهنگی ویژه طرح ضیافت اندیشه مراکزآموزش عالی شهرستان گناباد برگزار میشود.

ادامه مطلب...

آغاز طرح "ضیافت اندیشه" ویژه اساتید دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی گناباد


اولین دوره از طرح ضیافت اندیشه ویژه اساتید دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی شهرستان گناباد آغاز شد.

ادامه مطلب...