امروزدوشنبه, 23 مهر 1397 17:09

آغاز عملیات اجرایی بخش‌های جراحی قلب باز، آنژیوگرافی و بخش سوختگی

عملیات اجرایی بخش‌های جراحی قلب باز، آنژیوگرافی و بخش سوختگی با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گناباد آغاز شد.

ادامه مطلب...

افتتاح چهار پروژه دانشگاه علوم پزشکی گناباد با حضور وزیر بهداشت

با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، چهار پروژه بهداشتی، درمانی، تشخیصی و آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد افتتاح شد.Vazir

ادامه مطلب...

کسب موافقت اصولی تاسیس مجتمع آموزش عالی سلامت در شهرستان بجستان

سفر وزیر بهداشت به گناباد برای افتتاح 3 پروژه دانشگاه علوم پزشکی

سه پروژه دانشگاه علوم پزشکی گناباد با اعتبار 138 میلیارد ریال با حضور دکتر هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افتتاح خواهد شد.

ادامه مطلب...

انجام موفقیت‌آمیز یک عمل جراحی خاص در بیمارستان علامه بهلول گنابادی

برای نخستین بار عمل جراحی ناهنجاری مادرزادی مننگومیلوسل برای نوزاد یک روزه در بیمارستان علامه بهلول گنابادی انجام شد.

ادامه مطلب...