امروزجمعه, 03 خرداد 1398 20:24

بازدیدهای 15 فروردین دانشگاه علوم پزشکی گناباد

همزمان با پانزدهمین روز از سال جدید، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد از دو مرکز خدمات جامع سلامت بازدید کرد.

ادامه مطلب...

بازدیدهای روز 14 فروردین با حضور کارشناس واحد ارزیابی عملکرد وزارت بهداشت

در بازدیدهای کشیک نوروزی 14 فروردین، دکتر نخعی کارشناس واحد ارزیابی عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از بیمارستان علامه بهلول گنابادی بازدید کرد.

ادامه مطلب...

بازدیدهای سیزدهمین روز فروردین دانشگاه علوم پزشکی گناباد

همزمان با 13 فروردین، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه از بیمارستان علامه بهلول گنابادی و چند پایگاه اورژانس بازدید کرد.

ادامه مطلب...

بازدید معاون بهداشت از پایگاه‌های اورژانس امامت و نوغاب

همزمان با دوازدهمین روز از فصل بهار، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گناباد از پایگاه‌های اورژانس امامت و نوغاب بازدید کرد.

ادامه مطلب...

بازدیدهای معاون بهداشت در یازدهمین روز فروردین

همزمان با یازدهمین روز از سال جدید، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گناباد از دو مرکز خدمات جامع سلامت و دو خانه بهداشت بازدید کرد.

ادامه مطلب...