امروزدوشنبه, 30 ارديبهشت 1398 21:25

عیادت از سالمندان بستری در بیمارستان آیت ا... مدنی بجستان/ عیادت از مسن‌ترین سالمند شهرستان بجستان

همزمان با هفته سالمند، ضمن عیادت از مسن‌ترین سالمند شهرستان بجستان، از سالمندان بستری در بیمارستان آیت ا... مدنی این شهرستان عیادت شد.


به گزارش وب‌دا، همزمان با هفته سالمند، رئیس و جمعی از کارشناسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان بجستان با حضور در بیمارستان آیت‌ا... مدنی این شهر از سالمندان بستری عیادت و با اهدا شاخه‌های گل، از آنها دلجویی کردند.
به همین مناسبت، دکتر صادقی‌نسب، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان بجستان و جمعی از کارشناسان این شبکه با حضور در روستای منصوری، از مسن‌ترین سالمند بجستانی که بانویی 104 ساله است، عیادت کردند و با اهدا شاخه گل، هفته سالمند را به این بانوی بجستانی تبریک گفتند.