امروزدوشنبه, 27 خرداد 1398 13:53

ارائه گزارش فعالیت‌های شبکه بهداشت و درمان بجستان در شورای اداری این شهرستان

در اولین جلسه شورای اداری شهرستان بجستان، دکتر محمدی گزارشی از فعالیت‌های شبکه بهداشت و درمان این شهرستان ارائه کرد.


به گزارش وب‌دا، دکتر احسان محمدی در این جلسه که در فرمانداری بجستان برگزار شد، با اشاره به نامگذاری 18 فروردین (هفتم آوریل) به عنوان روز جهانی بهداشت، اظهار کرد: «پوشش همگانی سلامت» به عنوان شعار روز جهانی بهداشت امسال انتخاب شده است.
وی با بیان اینکه پوشش همگانی بهداشت هدف نخست سازمان جهانی بهداشت است، افزود: کلید دستیابی به این هدف حصول اطمینان از این امر است که هرکسی بتواند به مراقبت‌های مورد نیاز خود در هر زمان که به آن نیاز دارد، دسترسی داشته باشد.
دکتر محمدی تصریح کرد: پوشش همگانی سلامت متضمن این نکته است که تمامی افراد و جوامع بتوانند در هرزمان و هر مکانی که به خدمات بهداشتی با کیفیت نیاز داشته باشند، بدون بار مالی به آن دسترسی داشته باشند.
وی ادامه داد: این امر شامل طیف وسیعی از خدمات مورد نیاز در سراسر عمر از ترویج و ارتقاء سلامت تا پیشگیری، درمان، بازتوانی ومراقبت‌های تسکینی است و به بهترین نحو بر پایه یک سیستم قوی مراقبت‌های  بهداشتی اولیه، قابل عرضه می‌باشد.
دکتر محمدی در ادامه این جلسه، گزارشی از مهمترین اقدامات و فعالیت‌های صورت گرفته در حوزه سلامت شهرستان بجستان در بخش‌های بهداشت و درمان ارائه کرد.