امروزدوشنبه, 30 دی 1398 21:18

بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد از شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان آیت ا... مدنی بجستان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد به همراه معاون بهداشت، معاون درمان و مدیر حراست این دانشگاه از شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان آیت ا.. مدنی بجستان بازدید نمود.


به گزارش وب‌دا، دکتر باذلی در بازدید از بخش‌های مختلف بیمارستان آیت‌ا... مدنی و شبکه بهداشت و درمان بجستان، وضعیت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.
در ادامه این بازدیدها، جلسات جداگانه‌ای با حضور کارشناسان و مسئولین واحد‌های شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان آیت‌ا... مدنی برگزار  شد که در این جلسات، ضمن بررسی مسائل و مشکلات حوزه سلامت در بخش‌های بهداشت و درمان شهرستان بجستان، پیشنهادها و راهکارهای لازم در جهت ارتقای خدمات ارائه گردید.