امروزچهارشنبه, 02 بهمن 1398 12:17

قدردانی از افراد و سازمان‌های خصوصی همکار در اجرای بسیج ملی کنترل فشارخون در شهرستان بجستان

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گناباد در حاشیه قدردانی از پزشکان، داروسازان و سازمان‌های بخش خصوصی همکار در اجرای بسیج ملی کنترل فشار خون، گفت: نمونه بارز مشارکت، همکاری و هماهنگی بین بخشی را در اجرای طرح ملی کنترل فشار خون تجربه کردیم.


به گزارش وب‌دا، دکتر ایرج مرادی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گناباد اظهار کرد: ثبت آمار مشارکت بالای 95 درصد جمعیت گروه هدف شهرستان بجستان در این طرح ملی نتیجه مشارکت اجتماعی بالا، انسجام و همکاری بین بخشی ویژه در سطح این شهرستان است.
دکتر مرادی به همراه رئیس، معاون بهداشت و کارشناسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان بجستان با حضور در داروخانه‌ها، مطب پزشکان بخش خصوصی و موسسه مالی و اعتباری نور شهر بجستان، با اهدای لوح سپاس از همکاری و همراهی آنها در اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشار خون قدردانی نمودند.
در طی اجرای این طرح ملی، دکتر کریمیان و خانم دکتر مرجانی در محل مطب و دکتر مظلوم و دکتر حسینی در محل داروخانه‌های خود، به کنترل و ثبت فشارخون مراجعین پرداختند که در این زمینه، داروخانه دکتر مظلوم با بیش از 570 مورد کنترل و ثبت فشار خون مراجعین، نقش ویژه‌ای در پوشش مطلوب این طرح ملی در سطح شهرستان بجستان داشت.
همچنین مدیریت موسسه مالی و اعتباری نور شهرستان بجستان نیز با در اختیار قرار دادن مکان استقرار پایگاه ثابت کنترل فشار خون  که به مدت یک ماه در سطح شهر بجستان فعال بود و در دو نوبت کاری صبح و عصر به ارائه خدمت می‌پرداخت، توانست کمک شایانی به حوزه سلامت در راستای کنترل و ثبت فشار خون ساکنین شهرستان بجستان انجام دهد.