امروزپنج شنبه, 03 بهمن 1398 01:47

برگزاری کارگاه آموزش قوانین و مقررات دارویی

کارگاه آموزشی یک روزه «آموزش قوانین و مقررات دارویی» برگزار شد.


به گزارش وب‌دا، این کارگاه آموزشی  به همت معاونت غذا و دارو و با همکاری مرکز آموزش مداوم دانشگاه در سالن زکریا برگزار شد.
معاون غذا و دارو دانشگاه گفت: این کارگاه آموزشی در راستای برنامه‌های سازمان غذا و دارو و با هدف افزایش سطح دانش و آگاهی گروه هدف برگزار شد.
دکتر کریمی در ادامه این کارگاه آموزشی، مطالبی را درباره آشنایی با قوانین و مقررات امور داروخانه، قوانین پیشگیری از قاچاق دارو و معرفی سامانه TTAC بیان کرد.
دکتر مشاری معاون درمان دانشگاه و نماینده وزیر درکمیسیون ماده11 نیز در این کارگاه، مطالبی را در زمینه نحوه برخورد قانونی با موارد تخلف در حوزه دارو و درمان بیان کرد.