امروزجمعه, 20 تیر 1399 04:31

هشدار در خصوص مسمومیت با الکل صنعتی و یا متانول

معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو در نامه ای به معاونان درمان، بهداشت،  پرستاری و همچنین مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی وزارت بهداشت و رییس سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران ضمن هشدار در خصوص مسمومیت با الکل صنعتی  و یا متانول، بر اطلاع رسانی این موضوع تاکید کرد.


به گزارش وبدا، دکتر محمد رضا شانه ساز در این نامه از تهیه اطلاعیه هشدار در خصوص مسمومیت با  الکل صنعتی و یا متانول، خبر داد و درخواست کرد این اطلاعیه به نحو مقتضی به کلیه مراکز و موسسات پزشکی و درمانی تحت پوشش آن معاونت و سازمان اطلاع رسانی شود.
وی تاکید کرد: با توجه به شیوع گسترده بیماری ناشی از کرونا ویروس جدید در کشور و تاکید بر بهداشت دست ها و گندزدایی مناسب سطوح در منازل و اماکن و نقش مهم استفاده از اقلام ضدعفونی کننده از جمله  فرآورده های بر پایه الکل اتیلیک و یا اتانول جهت پیشگیری از این عفونت، متاسفانه بر اساس مشاهدات و اطلاعات بدست آمده از برخی بیمارستانهای کشور، مواردی از مسمومیت و فوت در اثر مصرف خوراکی و یا غرغره نمودن محلول های حاوی الکل اتیلیک و حتی در برخی موارد مصرف خوراکی الکل متیلیک به اشتباه و با هدف پیشگیری از عفونت کرونا ویروس جدید گزارش شده است.
دکتر شانه ساز ضمن تاکید بر اطلاع رسانی از این موضوع درخواست کرده است اطلاعیه هشدار مسمومیت متانول به نحو مقتضی به کلیه مراکز و موسسات پزشکی و درمانی تحت پوشش  معاونتها سازمان ها اطلاع رسانی شود.
رییس سازمان غذا و دارو یاد آور شد: اقدامات لازم در جهت اطلاع رسانی توسط سازمان غذا و دارو به صورت ارسال اطلاعیه به کلیه معاونت های غذا و دارو، انعکاس در تارنمای خبری سازمان غذا و دارو (ایفدانا) و  ارسال به خبرگزاری ها صورت گرفته است.