امروزشنبه, 14 تیر 1399 01:27

حواله دریافت اتانول ۹۶ درصد صادر شد

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گناباد گفت: حواله دریافت ۷ هزار لیتر اتانول ۹۶درصد برای حوزه تحت پوشش دانشگاه صادر شد.


به گزارش وب‌دا، دکتر مهدی کریمی گفت: در راستای تهیه مواد ضدعفونی، ۴ هزار لیتر اتانول ۹۶درصد، اسفندماه امسال با نظارت این معاونت در سطح داروخانه‌های شهرستان‌های گناباد و بجستان توزیع شد.
وی اظهار کرد: خوشبختانه با دستور و حمایت‌ رئیس دانشگاه و پیگیری‌های معاونت غذا و دارو، حواله دریافت ۷ هزار لیتر اتانول ۹۶درصد جهت تولید محلول ضدعفونی کننده صادر شد که به تدریج تا پایان اردیبهشت‌ماه وارد شهرستان گناباد خواهد شد.
دکتر کریمی تصریح کرد: این مواد برای تهیه ماده ضدعفونی کننده دست در اختیار داروخانه ‌ها و یک کارخانه تولیدی بخش خصوصی قرار خواهد گرفت.
وی با تاکید بر اینکه محلول ضدعفونی کننده دست تولیدی در این کارخانه نیز از طریق داروخانه ‌های شهرستان‌های گناباد و بجستان و تحت نظارت معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی توزیع خواهد شد، خاطرنشان کرد: شهروندان محترم باید توجه داشته باشند که از تماس این محلول‌ها با دهان و زخم‌های باز خودداری کنند.