امروزچهارشنبه, 21 آذر 1397 18:28

گنابادی‌ها چهارشنبه‌سوری را به چهارشنبه سوزی تبدیل نکردند

دکتر امین زمانی رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی گناباد گفت: چهارشنبه سوری امسال در این شهر بدون حادثه و مصدوم بود و گناباد در شب آخرین چهارشنبه سال، شب آرامی داشت.


وی افزود: متاسفانه در سال‌های اخیر آیین سنتی چهارشنبه سوری به شب دلهره تبدیل می‌شد و وقوع حوادث ناگوار در آن بر اثر سهل انگاری و عدم رعایت و توجه به هشدارها، یک معضل اجتماعی بود که تنها و تنها خود مردم می‌توانستند آن را حل کنند.
دکتر زمانی اظهار کرد: مرکز اورژانس ۱۱۵ گناباد امسال با راه‌اندازی پویش مردمی نه به چهارشنبه سوری و نیز آموزش به گروه های پرخطر درخصوص کاهش حوادث در چهارشنبه آخر سال و نیز همراهی مردم گناباد و بجستان با این پویش مردمی توانست آمار مصدومان را به حداقل کاهش داده و به صفر برسانند.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی گناباد از مردم شهرستان‌های گناباد و بجستان بخاطر همراهی با این پویش مردمی و ثبت این آمار تقدیر کرد و همچنین از همکاران خودش دراورژانس ۱۱۵ و سایر سازمان‌های امدادی و انتظامی شهرستان به دلیل آماده‌باش کامل و دغدغه‌مندی جهت کاهش حوادث و برقراری نظم تشکر کرد.