امروزیکشنبه, 30 تیر 1398 13:42

نشست روسای اورژانس پیش بیمارستانی قطب شمال شرق کشور در گناباد برگزار شد

نشست هم‌اندیشی روسای اورژانس پیش بیمارستانی و مدیران حوادث دانشگاه‌های علوم پزشکی قطب شمال شرق کشور به میزبانی اورژانس ۱۱۵ گناباد برگزار شد.


به گزارش وب‌دا، بازدید از امکانات و ‌تجهیزات اورژانس پیش بیمارستانی گناباد و ارائه گزارشی از فعالیت‌های این مرکز توسط دکتر امین زمانی رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی گناباد برنامه آغازین این نشست هم‌اندیشی بود.
در ادامه پس از بررسی چک لیست نظارت فرآیندهای عملکردی مراکز اورژانس ۱۱۵ ، مدیران مراکز اورژانس قطب شمال شرق کشور نیز نظرات خود را درباره چک لیست ارائه دادند و به معرفی برنامه‌های عملیاتی مراکز خود پرداختند.
دکتر جواد باذلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد هم در این جلسه با بیان اینکه به اورژانسی بودنم افتخار میکنم، اظهار کرد: از اینکه دانشگاه علوم پزشکی گناباد میزبان برگزاری این نشست است، بسیار خوشحالم.
دکتر وفایی‌نژاد رئیس مرکز فوریت های پزشکی قطب شمال شرق کشور هم ضمن تشکر از میزبانی دانشگاه علوم‌ پزشکی گناباد، از خدمات دکتر باذلی در طول یک دهه خدمت در اورژانس ۱۱۵ گناباد تقدیر کرد و حضور ایشان را به عنوان رئیس دانشگاه علوم‌ پزشکی مایه مباهات جامعه اورژانسی دانست و در پایان گزارشی از نشست امروز به دکتر باذلی ارائه داد.
همچنین دکتر وفایی‌نژاد در این نشست، نظرات شرکت‌کنندگان را در مورد چک لیست نظرات فرآیندهای عملکردی مراکز اورژانس ۱۱۵ جهت ارائه به رئیس سازمان اورژانس کشور جمع آوری کرد.
دکتر زمانی رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی گناباد نیز پیشنهادات مرکز اورژانس این دانشگاه را برای بهبود فرآیندهای عملکردی مراکز اورژانس ارائه داد و نظرات خود را در قالب یک طرح پیشنهادی به رئیس اورژانس قطب شمال شرق کشور ارائه نمود.