امروزچهارشنبه, 13 فروردين 1399 09:01

بازدید سرزده فرماندار گناباد از مرکز اورژانس ۱۱۵ گناباد

همزمان با پنجم دی‌ماه، سالروز زلزله بم، قربانی فرماندار گناباد بطور سرزده از مرکز اورژانس ۱۱۵ گناباد بازدید کرد.


مهندس قربانی ضمن بازدید از امکانات مرکز اورژانس ۱۱۵ گناباد، ‌آمادگی پرسنل این مرکز را مورد ارزیابی قرار داد.
فرماندار گناباد در ادامه با حضور در مرکز پیام ‌اورژانس ۱۱۵ از طریق بیسیم با پرسنل شاغل در اورژانس ۱۱۵ دانشگاه علوم‌ پزشکی گناباد ارتباط برقرار کرد و سپس از سالن و انبار بحران بازدید کرد.
بازدید از پایگاه اورژانس هوایی گناباد هم از دیگر برنامه‌های فرماندار گناباد بود که در حاشیه این بازدید، ضمن گفتگو با پرسنل اورژانس هوایی، در جریان ماموریت‌های انجام شده قرار گرفت.
مهندس قربانی در پایان این بازدید از آمادگی پرسنل اورژانس ۱۱۵ دانشگاه علوم پزشکی گناباد قدردانی کرد.