امروزسه شنبه, 14 مرداد 1399 21:59

برگزاری کارگاه بازآموزی اورژانس هوایی

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی گناباد گفت: کارگاه کد 350 ( اورژانس هوایی) در بیمارستان علامه بهلول گنابادی برگزار شد.
به گزارش وب‌دا، دکتر امین زمانی که تدریس این کارگاه را هم برعهده داشت، گفت: به همت واحد آموزش و اورژانس هوایی گناباد، دوره بازآموزی اورژانس هوایی و کد 350 برای پرسنل بیمارستان برگزار شد.
وی افزود: در این کارگاه با بیان اهمیت اورژانس هوایی، دستورالعمل‌ها و نحوه تحویل بیمار در ماموریتهای بالگرد و همچنین  سیستم مدیریت ایمنی در خدمات اورژانس هوایی مورد بحث قرار گرفت.