امروزشنبه, 18 مرداد 1399 02:18

راه اندازی بیسیم رادیویی مراقبت پرواز در بالگرد اورژانس 115 گناباد

اورژانس 115 گناباد به عنوان اولین پایگاه اورژانس هوایی عملیاتی اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اقدام به نصب و راه‌اندازی  بیسیم رادیویی مراقبت پرواز در بالگرد اورژانس هوایی کرد.


رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث  دانشگاه علوم پزشکی گناباد گفت: جهت تقویت ارتباط و پایش پرواز بین بالگرد و مرکز ارتباطات اورژانس گناباد و تقویت ایمنی پرواز ، این مرکز با اعتبار بالغ بر یک میلیارد ریال، اقدام به نصب و راه اندازی این سامانه کرد.
دکتر امین زمانی افزود: با نصب این سیستم رادیویی، ضمن تامین شعاع ارتباطی ۷۰ مایلی بالگرد، بستر ارتباط رادیویی با سایر وسایل هواگرد عبوری از منطقه فراهم می‌گردد.