امروزیکشنبه, 30 ارديبهشت 1397 20:32

کارگاه آموزشی آشنایی با منابع اطلاعاتی در علوم پزشکی برگزار شد

به همت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد، کارگاه آموزشی آشنایی با منابع اطلاعاتی برگزار شد.


به گزارش وب‌دا، مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد گفت: این کارگاه آموزشی یک روزه ویژه اعضای هیئت علمی و آموزشی در سالن مرکز کامپیوتر پردیس دانشگاه برگزار شد.
دكتر موسی سجادی افزود: این کارگاه از سری کارگاه‌های مورد نیاز و پیشنهادی اعضای هئیت علمی بود که با توجه به نیازسنجی انجام شده از تمامی اعضای هیئت علمی و آموزشی دانشگاه توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ( (EDCبرگزار شد.
وی اظهار کرد: در این کارگاه آموزشی دسته‌بندی کلی منابع و معرفی Holdingکتابخانه مرکزی دانشگاه، مروری بر بانک‌های اطلاعاتی فارسی و غیر فارسی اشتراکی و غیراشتراکی ارائه و در ادامه پرسش و پاسخ و کار عملی توسط شرکت کنندگان انجام شد.
یادآور می‌شود، در پایان این کارگاه، نظرسنجی از شرکت کنندگان در خصوص مدرس و عوامل اجرایی کارگاه انجام و به هریک از شرکت کنندگان گواهی شرکت در کارگاه ارائه گردید.