امروزپنج شنبه, 31 مرداد 1398 18:33

رشد حدود هشت درصدی داوطلبان گنابادی کنکور سال 96

دکتر رضا اسماعیلی گفت: تعداد داوطلبان گنابادی کنکور سال 96 نسبت به سال گذشته، حدود هشت درصد رشد یافته است.


به گزارش وب‌دا، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد و نماینده تام‌الاختیار دانشگاه در برگزاری آزمون سراسری سال 96 در شهرستان گناباد گفت: 1529 داوطلب گنابادی در کنکور سال 95 شرکت داشتند که این تعداد در کنکور امسال به 1648 داوطلب رسیده است که رشد 7/8 درصدی را نشان می‌دهد.
دکتر رضا اسماعیلی با بیان اینکه از 119 داوطلب افزایش یافته در کنکور امسال، 65 داوطلب مرد و 54 داوطلب زن هستند، ابراز کرد: از مجموع 1648شرکت‌کننده آزمون سراسری امسال، 883 داوطلب در گروه علوم تجربی، 166 داوطلب در گروه علوم ریاضی و فنی، 259 داوطلب در گروه علوم انسانی ، 202 داوطلب در گروه زبان های خارجی و 138داوطلب در گروه هنر با هم به رقابت خواهند پرداخت.
بیش از نیمی از داوطلبان گنابادی کنکور امسال در گروه علوم تجربی ثبت‌نام کردند
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد و نماینده تام‌الاختیار دانشگاه در برگزاری آزمون سراسری سال 96 به رشد 12درصدی داوطلبان گنابادی در گروه علوم تجربی اشاره کرد و افزود: در کنکور سال گذشته، 786 داوطلب در گروه علوم تجربی شرکت داشتند که امسال، 62 داوطلب مرد و 35 داوطلب زن در این گروه افزایش یافته است.
دکتر اسماعیلی با اشاره به اینکه در کنکور امسال 883 داوطلب در گروه علوم تجربی شرکت کردند، اظهار کرد: شرکت‌کنندگان در این گروه آزمایشی، 53/5 درصد تعداد کل داوطلبان آزمون سراسری در شهرستان گناباد را شامل می‌شود.
ریاضی و فنی؛ تنها گروهی که داوطلبان آن نسبت به کنکور پارسال کاهش یافته است
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد و نماینده تام‌الاختیار دانشگاه در برگزاری آزمون سراسری سال 96 با بیان اینکه امسال 166 داوطلب گنابادی در گروه علوم ریاضی و فنی شرکت دارند، تصریح کرد: این تعداد نسبت به داوطلبان سال گذشته که 171 نفر بودند، کاهش سه درصدی را نشان می‌دهد.
دکتر اسماعیلی افزود: از 166 داوطلب گروه ریاضی و فنی، 120 نفر مرد و 46 نفر زن هستند.
57/16 درصد داوطلبان کنکور در گناباد، زن و 42/84 درصد داوطلبان مرد هستند
دکتر اسماعیلی عنوان کرد: از تعداد 1648 داوطلب گنابادی کنکور سال 96، 942 داوطلب معادل 57/16 درصد داوطلبان زن و 706 داوطلب معادل 42/84 درصد، داوطلبان مرد هستند.
وی با بیان اینکه تعداد داوطلبان زن شهرستان گناباد نسبت به کنکور سال95 حدود یک درصد کاهش یافته است، اظهار کرد: 57/16 درصد داوطلبان گنابادی کنکور امسال زن هستند در حالی که در کنکور سال 95، این تعداد 58/08 درصد بوده است.
وی ادامه داد: این در حالی است که تعداد داوطلبان زن شهرستان گناباد در کنکور سال 95 نسبت به کنکور سال 94، حدود 0/78 درصد رشد را نشان می‌داد.
وی با بیان اینکه امسال هم همچون سال گذشته، کنکور سراسری در مدت دو روز در پردیس دانشگاه علوم پزشکی برگزار خواهد شد، گفت: در نخستین روز برگزاری کنکور سراسری امسال که صبح پنجشنبه 15تیرماه برگزار خواهد شد، 166 داوطلب در گروه علوم ریاضی و فنی و 259 داوطلب در گروه علوم انسانی با هم به رقابت می‌پردازند.
دکتر اسماعیلی تصریح کرد: آزمون گروه هنر نیز با شرکت 97 داوطلب زن و 41 داوطلب مرد، عصر روز پنجشنبه 15 تیرماه برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه 510 داوطلب زن و 373 داوطلب مرد گروه علوم تجربی، صبح جمعه 16 تیرماه با سایر داوطلبان این گروه در سراسر کشور به رقابت می‌پردازند، اظهار کرد: آخرین آزمون کنکور سراسری سال 96، عصر روز جمعه 16 تیرماه با رقابت 119 داوطلب زن و 83 داوطلب مرد در گروه زبان‌های خارجی برگزار می‌شود.