امروزپنج شنبه, 31 مرداد 1398 18:37

بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی و مدیر آموزش و پرورش از کنکور سراسری در گناباد

دکتر احمدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی و دکتر محمدپور مدیر آموزش و پرورش گناباد از روند برگزاری کنکور سراسری سال 96 در پردیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد بازدید کردند.
 bazdid-konkor6

در نخستین مرحله کنکور سراسری سال 96 تعداد 425 داوطلب کنکور گنابادی در دو رشته علوم انسانی و ریاضی و فنی به رقابت علمی پرداختند. عصر امروز نیز کنکور داوطلبان رشته هنر برگزار خواهد شد.

bazdid-konkor1 bazdid-konkor2bazdid-konkor3bazdid-konkor7bazdid-konkor4 bazdid-konkor5