کارگاه مقدماتی Academic Writing ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه برگزار شد

  • پرینت
به همت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد، کارگاه مقدماتی Academic Writing در سالن ابن‌سینا پردیس دانشگاه برگزار شد.


به گزارش وب‌دا، دكتر موسی سجادی مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشكي گناباد گفت: مهارت و توانایی نگارش علمی به زبان انگلیسی یکی از موضوعات مهم و مورد نیاز یک عضو هیات علمی در زمینه تدوین و انتشار آثار علمی و برقراری ارتباط با مجامع علمی در سطح بین‌المللی است.
وی با بیان اینکه این کارگاه بر اساس نظرسنجی‌های علمی انجام شده از اعضای هئیت علمی برگزار شد، افزود: در این کارگاه آموزشی که با شرکت 30 نفر از اعضاء هیئت علمی و آموزشی دانشگاه برگزار شد، دکتر مصطفی امیری عضو هیئت علمی و مسئول کارگروه بین‌المللی‌سازی دانشگاه به عنوان مدرس حضور داشت.
دکتر سجادی ضمن تشکر از حمایت‌های دکتر اسماعیلی معاون آموزشی دانشگاه و مشارکت فعال و قابل توجه اعضای هیات علمی در این کارگاه ، اظهار داشت: گروه تخصصی توانمند سازی اعضاء هیئت علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه بر اساس رسالت و اهداف آموزشی خود تلاش دارد تا کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی خاص اعضاء هیئت علمی و آموزشی دانشگاه را طبق نیازسنجی‌های انجام شده تا پایان سال تحصیلی طبق برنامه برگزار کند.
وی خاطرنشان کرد: در صورت استقبال اعضای هیات علمی، برگزاری دوره‌های پیشرفته‌تر نگارش علمی هم در کارگاه‌های آینده این مرکز، برنامه‌ریزی و اجرا خواهد شد.