امروزسه شنبه, 04 ارديبهشت 1397 09:23

برگزاری جشن ورود دانشجویان به عرصه بالین

به همت دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه و به مناسبت ورود دانشجویان به عرصه بالین، جشن روپوش سفید برگزار شد.به گزارش وب‌دا، در این آئین که برای ورود دانشجویان پرستاری، مامایی و فوریت‌های پزشکی به عرصه بالین برگزار شد، مسئولین دانشکده پرستاری و مامایی، مدیران گروه‌ها و جمعی از اساتید، مدیران و دانشجویان حضور داشتند.
این مراسم با هدف آشنایی به موقع دانشجویان با نقش جدید و وظایف تخصصی خود به عنوان ارائه‌دهندگان مراقبت و خدمات تخصصی به مددجویان و کاهش تعارضات احتمالی بین آموزش و بالین و ارتقاء کیفیت خدمات قابل ارایه به بیماران برگزار شد.
در این مراسم رئیس دانشکده، معاون آموزشی، مدیران گروه‌های مرتبط، مسئول کمیته ایمنی بیماران و دبیر کمیته انضباطی موارد و نکات ضروری را برای دانشجویان یادآوری کردند که تأکید بر رعایت حقوق بیماران، تلاش در مهارت‌آموزی هدفمند، رعایت قوانین و دستورالعمل‌های محیط بالین، توجه به شئونات دانشجویی در ابعاد مختلف، هماهنگی و هم‌افزایی با گروه‌های مختلف و پرسنل بخش بالین و لزوم ارتباط و تعامل حرفه‌ای مؤثر با بیماران، همراهان آنان و سایر واحدهای بالینی از مهم‌ترین محورهای مطالب مطرح شده بود.
دکتر محمدپور رئیس دانشکده پرستاری و مامایی در این جلسه، ضمن تشکر از همکاری تمام واحدها و معاونین و اعضای هیأت علمی به ویژه ریاست و اعضای هیأت رئیسه دانشگاه در ساختارمندشدن و استقلال دانشکده اظهار کرد: توسعه کمی و کیفی مقاطع مختلف آموزشی پرستاری و مامایی و برگزاری برنامه‌های ارزشمندی نظیر جلسات آموزشی و توجیهی رسمی در بدو ورود برای تمامی دانشجویان از مهمترین نتایج این رویداد در دانشگاه است.
یادآور می‌شود، در پایان این مراسم دانشجویان با قرائت سوگندنامه حرفه‌ای خود، مراتب تعهد و مسئولیت خویش در مواجهه مستقیم با بیماران و مددجویان در عرصه بالین را اعلام داشتند.