امروزشنبه, 04 اسفند 1397 05:03

افتخار آفرینی دانشگاه در نهمین جشنواره بین‌المللی سیمرغ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دانشگاهیان دانشگاه علوم پزشکی گناباد در نهمین جشنواره بین‌المللی سیمرغ خوش درخشیدند.


چهار دانشجو و یکی از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گناباد، در نهمین جشنواره بین المللی سیمرغ موفق به کسب مقام های شایسته ای در بخش های مختلف شدند.
رتبه های دانشجویان و کارکنان در این جشنواره به این شرح می باشد:
۱-ملیحه پیشوایی / «رتبه سوم» رشته تحقیق و پژوهش برای اثر «اثربخشی هنر درمانی مبتنی بر نقاشی گروهی بر بهزیستی ذهنی، پذیرش و نشخوار فکری بیماران HIV» / بخش ویژه کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی و جامعه پزشکی کشور
۲-نیلوفر فصیحی / «رتبه اول» رشته مجری گری / بخش آزاد ویژه دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی
۳-سید محمد طباطبایی مقدم / «رتبه دوم» رشته خوانندگی پاپ / بخش آزاد ویژه دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی
۴- محمد صبوری / «رتبه دوم» رشته کمیک استریپ (داستان مصور) برای اثر «ترک سیگار» / بخش آزاد ویژه دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی
۵- فاطمه طاهری / «رتبه سوم» رشته خوشنویسی نستعلیق برای اثر «امید» / بخش آزاد ویژه دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی