امروزسه شنبه, 07 بهمن 1399 11:24

رشد ده درصدی داوطلبان گنابادی کنکور سال 97

دکتر عباسعلی عباس‌نژاد گفت: تعداد داوطلبان گنابادی کنکور  سال 97 نسبت به سال گذشته، ده درصد رشد یافته است.


به گزارش وب‌دا، مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی گناباد و نماینده تام‌الاختیار دانشگاه در برگزاری آزمون سراسری اظهار کرد: 1648 داوطلب گنابادی در کنکور سال 96 شرکت داشتند که این تعداد در کنکور امسال به 1813 داوطلب رسیده است که رشد ده درصدی را نشان می‌دهد. همچنین این تعداد نسبت به کنکور سال 95 که 1529 داوطلب گنابادی داشت، 19درصد رشد یافته است.
دکتر عباس‌نژاد ادامه داد:  از مجموع 1813شرکت‌کننده  آزمون سراسری امسال، 1015 داوطلب در گروه علوم تجربی،  129 داوطلب در گروه علوم ریاضی و فنی، 244 داوطلب در گروه علوم انسانی ، 256 داوطلب در گروه زبان های خارجی و 169داوطلب در گروه هنر با هم به رقابت خواهند پرداخت.  

بیش از نیمی از داوطلبان گنابادی کنکور امسال در گروه علوم تجربی ثبت‌نام کردند
نماینده تام‌الاختیار دانشگاه در برگزاری آزمون سراسری سال 97 به رشد 15 درصدی داوطلبان گنابادی در گروه علوم تجربی اشاره کرد و افزود: در کنکور سال گذشته، 883 داوطلب در گروه علوم تجربی شرکت داشتند که امسال این تعداد به 1015 داوطلب رسیده است.
دکتر عباس‌نژاد با بیان اینکه در کنکور سراسری امسال، 433 داوطلب برادر و 582 داوطلب خواهر در گروه علوم تجربی شرکت کردند، ابراز کرد: شرکت‌کنندگان در این گروه آزمایشی، 56 درصد تعداد کل داوطلبان آزمون سراسری در شهرستان گناباد را شامل می‌شود.
کاهش تعداد داوطلبان گروه‌های علوم انسانی و علوم ریاضی و فنی
دکتر عباس‌نژاد با بیان اینکه امسال 129 داوطلب گنابادی در گروه علوم ریاضی و فنی شرکت دارند، تصریح کرد: این تعداد نسبت به داوطلبان سال گذشته که 166 نفر بودند، کاهش 23 درصدی را نشان می‌دهد.
وی افزود: از 129 داوطلب گروه ریاضی و فنی، 87 نفر برادر و 42 نفر خواهر هستند.
وی با اشاره به شرکت 244 داوطلب در گروه علوم انسانی، اظهار کرد: تعداد داوطلبان این گروه آزمایشی در کنکور امسال، نسبت به کنکور سال گذشته که 259 داوطلب بودند، کاهش شش درصدی را نشان می‌دهد.
56/5 درصد داوطلبان کنکور در گناباد، خواهر و 43/5 درصد داوطلبان برادر هستند
دکتر عباس‌نژاد عنوان کرد: از تعداد 1813 داوطلب گنابادی کنکور سال97، 788 داوطلب معادل 43/5درصد داوطلبان برادر و 1025 داوطلب معادل 56/5 درصد داوطلبان، خواهر هستند.
وی با بیان اینکه امسال هم همچون سال گذشته، کنکور سراسری در مدت دو روز در پردیس دانشگاه علوم پزشکی برگزار خواهد شد، گفت: در نخستین روز برگزاری کنکور سراسری امسال که صبح پنجشنبه 7 تیرماه برگزار خواهد شد، 129 داوطلب در گروه علوم ریاضی و فنی و 244 داوطلب در گروه علوم انسانی با هم به رقابت می‌پردازند.
دکتر عباس‌نژاد تصریح کرد: آزمون گروه هنر نیز با شرکت 99 داوطلب خواهر و 70 داوطلب برادر، عصر روز پنجشنبه 7 تیرماه برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه  582 داوطلب خواهر و 433 داوطلب برادر گروه علوم تجربی، صبح جمعه 8 تیرماه با سایر داوطلبان این گروه در سراسر کشور به رقابت می‌پردازند، اظهار کرد: آخرین آزمون کنکور سراسری سال 97، عصر روز جمعه 8 تیرماه با رقابت 154 داوطلب خواهر و 102 داوطلب برادر در گروه زبان‌های خارجی برگزار می‌شود.