امروزیکشنبه, 31 شهریور 1398 16:14

بازدید هیأت ممتحنه، ارزشیابی و برنامه‌ریزی رشته پرستاری از دانشکده پرستاری

هیأت ممتحنه، ارزشیابی و برنامه‌ریزی رشته پرستاری از دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد بازدید کرد.

برای مشاهده تصاویر کلیک کنید

به گزارش وب‌دا، پیرو درخواست و پیگیری به عمل آمده در خصوص تأسیس و راه‌اندازی رشته‌های دکترای پرستاری و کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس‌ها، اعضای هیأت ممتحنه و ارزشیابی پرستاری وزارت بهداشت در تاریخ 11 تیرماه از دانشکده پرستاری بازدید به عمل آوردند.
مطابق برنامه‌ریزی به عمل آمده، در ابتدا جلسه‌ای با حضور هیأت رئیسه دانشگاه، رؤسای دانشکده‌ها، رئیس و مدیران مرکز آموزشی ـ درمانی و پژوهشی علامه بهلول گنابادی و مدیران و مسئولین واحدهای مختلف دانشگاه و تعدادی از اعضای هیأت علمی در محل سالن سینا برگزار گردید؛ در این جلسه پس از معارفه و خوش آمدگویی به اعضای هیأت ممتحنه و ارزشیابی پرستاری، پتانسیل موجود و شرایط فعلی دانشگاه با تاکید بر دانشکده پرستاری از طریق پخش کلیپ و سخنان معاون آموزشی دانشگاه، مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، رئیس دانشکده پرستاری و برخی از حاضرین در جلسه تبیین گردید.
در ادامه در دانشکده پرستاری، جلسات مختلف با حضور اعضای هیات ممتحنه و ارزشیابی پرستاری با دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، اعضای هیأت علمی دانشکده، معاونین و مدیران گروه‌های آموزشی برگزار گردید که طی این جلسات فرآیندها و فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشکده مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. همچنین از کتابخانه مرکزی دانشگاه، مرکز مهارتهای بالینی، مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی علامه بهلول گنابادی، مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی و خوابگاه های دانشجویی پردیس دانشگاه بازدید شد.
در انتهای این بازدید، جلسه جمع‌بندی و تبادل نظر نهایی در محل دانشکده پرستاری با حضور معاون آموزشی دانشگاه و مسئولین دانشکده پرستاری برگزار شد که در این جلسه از تلاش و همدلی مسئولین و کارکنان مجموعه دانشگاه و نقش مؤثر دانشگاه علوم پزشکی و دانشکده پرستاری در تربیت نیروی انسانی متخصص و ارائه خدمات ارزشمند در نظام سلامت بویژه در حوزه پرستاری تقدیر شد.
همچنین وجود منابع انسانی و زیرساخت‌های موجود و ارزشمند در حوزه آموزش و پژوهشی تربیت دانشجویان در مقایسه با سایر مراکز و دانشگاه ها مورد تأکید قرار گرفت .
در پایان ضمن اعلام آمادگی کامل دانشگاه برای پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی پرستاری و قول مساعد ریاست دانشگاه و معاون آموزشی مبنی بر حمایت کامل و تأمین شرایط لازم در این خصوص و ضرورت استفاده از پتانسیل و تجربه دانشکده پرستاری در توسعه آموزش پرستاری منطقه و کشور، مقرر گردید با تکمیل مستندات گزارش مربوطه جهت ارائه نهایی اعضای محترم هیأت بورد پرستاری به شورای گسترش علوم پزشکی وزارت متبوع پیگیری لازم صورت گیرد.