بازدید مدیران دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سبزوار از پردیس دانشگاه

  • پرینت

رئیس دانشکده بهداشت و مدیرگروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای دانشگاه علوم پزشکی سبزوار از دانشکده بهداشت و پردیس دانشگاه بازدید کردند.


به گزارش وب‌دا، رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه گفت: به دنبال درخواست معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، دکتر اله‌آبادی رئیس دانشکده بهداشت و مهندس حکمت شعار مدیرگروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای آن دانشگاه، از دانشکده بهداشت و مجموعه پردیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد بازدید نمودند.
دکتر علی عالمی افزود: در این بازدید که به منظور آشنایی و تبادل تجارب و بررسی پتانسیل‌ها و امکانات موجود دانشکده بهداشت انجام شد، فضاهای آموزشی دانشکده از جمله آزمایشگاه‌ها، بخش مهارت‌های بالینی، آزمایشگاه‌های رسانه، کلاس‌های درس، اتاق اساتید گروه و اتاق پاویون دانشجویان کارشناسی ارشد مورد بازدید قرار گرفت و پیرامون آرایش واحدی، نحوه ارائه کارآموزی، نحوه پرداخت حق‌التدریس و تمام وقتی، گفتگو و تبادل نظر شد.
تیم بازدیدکننده دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در ابتدای حضور خود در جلسه‌ای با حضور رئیس دانشکده و مدیران گروه‌های آموزشی دانشکده بهداشت، اهداف و برنامه‌های بازدید خود را بیان کردند.
دکتر اله‌آبادی و مهندس حکمت شعار در ادامه از سالن همایش‌های کوثر، کتابخانه مرکزی، سالن ورزشی، سلف سرویس و مسجد پیامبر اعظم(ص) در پردیس دانشگاه بازدید نمودند.
در انتهای این بازدید، جلسه جمع بندی و تبادل نظر نهایی در اتاق رئیس دانشکده بهداشت با حضور مدیران گروه‌ها برگزار گردید و تیم بازدیدکننده از مسئولین دانشکده بهداشت جهت حضور در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار دعوت به عمل آوردند.