امروزجمعه, 16 خرداد 1399 00:08

انتصاب دکتر مجتبی افشارنیا به عنوان عضو هیأت ممتحنه و ارزشیابی منطقه‌ای رشته مهندسی بهداشت محیط

دکتر مجتبی افشارنیا معاون آموزشی دانشکده بهداشت و عضو هیأت علمی گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی گناباد به عنوان عضو هیأت ممتحنه و ارزشیابی منطقه‌ای رشته مهندسی بهداشت محیط منصوب شد.


به گزارش وب‌دا، در این ابلاغ که از سوی دکتر باقر لاریجانی معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر شده، آمده است: با توجه به پیشنهاد مناطق آمایشی کشور و دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، جنابعالی به مدت یک سال به عنوان عضو هیأت ممتحنه و ارزشیابی منطقه‌ای رشته مهندسی بهداشت محیط منصوب می‌گردید تا با هماهنگی دبیر هیأت ممتحنه و ارزشیابی رشته مربوطه در گروه ب (شامل دانشگاه‌های مستقر در کلان منطقه 5، 8، 9) و دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی نسبت به انجام امور ذیل اهتمام ورزید.
همکاری در تهیه گنجینه سوال برای آزمون‌های منطقه‌ای و ملی در رشته مربوطه، مشارکت و همکاری در برگزاری آزمون‌های شفاهی ملی و منطقه‌ای، همکاری در تدوین و بازنگری برنامه‌های آموزشی رشته مربوطه در سطح منطقه، همکاری با دبیرخانه جهت پیشنهاد منابع آزمون در رشته مربوطه و همکاری با دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی جهت ارزشیابی و اعتباربخشی برنامه آموزشی رشته مربوطه در سایر مناطق آمایشی کشور از جمله وظایف اعضای هیأت ممتحنه و ارزشیابی منطقه‌ای رشته مهندسی بهداشت محیط است.