امروزچهارشنبه, 14 خرداد 1399 17:08

تقدیر از 2 فرآیند برتر آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

در دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری در کلان منطقه 9، از دو فرآیند برتر آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد تقدیر شد.


به گزارش وب‌دا، مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد گفت: همزمان با هفته گرامیداشت معلم و تجلیل از مقام استاد، در اختتامیه دوزادهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری کلان منطقه 9 در تالار ابن‌سینا دانشگاه علوم پزشکی مشهد از فرآیندهای برتر آموزش پزشکی تقدیر شد.
مهدی بصیری مقدم افزود: با توجه به اهمیت نوآوری در عرصه آموزش علوم پزشکی، هر ساله فرآیندهای آموزشی برتر در دانشگاه مورد حمایت قرار می‌گیرند.
وی اظهار داشت: در دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری در کلان منطقه 9، از فرآيندهاي آموزشي «ادغام مؤلفه‌هاي اجتماعي مؤثر بر سلامت در كوريكولوم آموزشي پزشكي عمومي ايران» كه توسط دکتر رضا اسماعیلی و همکاران با همكاري گروه پزشكي اجتماعي و مركز تحقيقات توسعه اجتماعي و ارتقاي سلامت و همچنين فرآيند آموزشي «آموزش خدمات محور دانشجويان كارشناسي ارشد پرستاري سالمندي» كه توسط دكتر ليلا صادق مقدم و همكاران در گروه سلامت سالمندي و روان پرستاري دانشكده پرستاري اجرا شد، تقدير به عمل آمد.