پنجمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار شد

  • پرینت

پنجمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد با موضوع «اولویت‌های تحقیقاتی گروه‌های مختلف پرستاری» برگزار شد.


رئیس دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد گفت: در این جلسه اولویت‌های تحقیقاتی این دانشکده به بحث و تبادل نظر گذاشته شد تا فعالیت‌های پژوهشی بر اساس یک الگو و محور خاصی انجام شود که منطبق بر اولویت‌های تحقیقاتی منطقه و کشور باشد.
دکتر علی محمدپور با بیان اینکه در این اولویت‌بندی، آموزش پاسخگو، تحول در آموزش و کارآفرینی در نظر گرفته شد، افزود: در این جلسه مقرر شد علاوه بر برگزاری کارگاهی تحت عنوان مدل‌های اولویت‌بندی در راستای مشخص نمودن استراتژی‌ها و روش‌های اولویت‌بندی، جلسات مختلفی بعد از مشخص شدن مدل، با سازمان‌ها و نهادهای مرتبط برگزار شود.
معاون پژوهشی دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد نیز در این جلسه گفت: دانشکده پرستاری به عنوان اولین دانشکده این دانشگاه، هم اکنون با داشتن اساتید مجرب و رشته‌های تحصیلات تکمیلی، می‌تواند پروژه‌های تحقیقاتی خاصی را در قالب یک هسته پژوهشی مدیریت کند.
دکتر لیلا صادق مقدم با بیان اینکه تحقیقات پرستاری در این دانشکده، حوزه‌های مختلفی نظیر مراقبت، درمان و حتی روش‌های تحقیق را شامل می‌شود، تصریح کرد: هدف حوزه پژوهشی دانشکده پرستاری، ایجاد یک محور تحقیقاتی مشخص بر اساس نیاز منطقه و کشور در راستای تمرکز بر روی یک موضوع خاص است.