امروزیکشنبه, 22 تیر 1399 06:52

ساخت دومین حمام برای یک سالمند ؛ حاصل پروژه کارآموزی و ویزیت در منزل دانشجویان ارشد پرستاری سالمندی

ساخت دومین حمام در منزل یک سالمند، نتیجه اولین دوره کارآموزی ویزیت در منزل سالمندان توسط دانشجویان ارشد پرستاری سالمندی در دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد بود.


به گزارش وبدا، معاون پژوهشی دانشکده پرستاری و عضو هیات علمی گروه پرستاری و سلامت سالمندان و بهداشت روان گفت: اولین حمام در منزل یکی از سالمندان روستا ساخته شده بود و این حمام در منزل یکی از سالمندان ساکن در مناطق شهری احداث شد.
دکتر لیلا صادق مقدم افزود: در ادامه کارآموزی ارزیابی محل زندگی سالمند و ویزیت در منزل، دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی، از منزل یک سالمند زن تنها بازدید نمودند و ضمن بررسی وضعیت سلامتی وی، مشخص شد که سرویس بهداشتی و آشپزخانه منزل او نیاز به تعمیر دارد.
وی ادامه داد: در همین بازدید مشخص شد که سالمند در منزل خود حمام ندارد و برای حمام رفتن از حمام عمومی که در فاصله زیادی از منزلش قرار دارد، استفاده می‌کند که این موضوع در زمستان و تابستان مشکلات متعددی را برای وی ایجاد می‌نمود.
خانم دکتر صادق مقدم که مسئولیت کارآموزی این دانشجویان ارشد پرستاری سالمندی را به عهده دارد، گفت: پس از مشخص شدن این مشکلات، با همکاری یک نهاد مردمی و پیگیری گروه دانشجویان، کار تعمیرات و بازسازی توالت و آشپزخانه سالمند انجام شد و با همکاری مهندس ایزدی و همکارانشان در موسسه خیریه«جمعیت دستان مهرآفرین» کار ساخت حمام نیز پیگیری و به اتمام رسید.
دکتر صادق مقدم، نزدیک شدن دانشجویان به محیط واقعی و درک مسایل سالمندان را یکی از اهداف تحصیلی این مقطع برشمرد و خاطرنشان کرد: بهبود وضعیت سلامتی و رفاه سالمندان و به دنبال آن بهبود کیفیت زندگی آنها از دیگر اهداف آموزشی دانشجویان است که با دیدگاه حل مشکل، تعامل و شناسایی سایر ارگان‌های دخیل در این امر میسر می‌گردد.