امروزجمعه, 20 تیر 1399 04:14

همکاری گروه پرستاری سالمندان و روان پرستاری دانشکده پرستاری با اداره بهزیستی شهرستان گناباد

در جلسه مشترک گروه پرستاری سالمندان و روان پرستاری دانشکده پرستاری با اداره بهزیستی شهرستان گناباد، برنامه‌های مشترکی در حوزه سالمندان تبیین شد.


به گزارش وب‌دا، با هدف تقویت همکاری گروه پرستاری سالمندان و روان پرستاری دانشکده پرستاری با ادارت و نهادهای مردمی شهرستان گناباد، جلسه مشترکی با حضور رئیس و کارشناسان واحد سالمندی اداره بهزیستی، معاون دانشکده و عضو هیأت علمی گروه پرستاری سالمندان و روان پرستاری و تعدادی از دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی و کارشناسی پرستاری برگزار شد.
در این جلسه، پیشنهاداتی در خصوص اجرای برنامه‌های مرتبط با سالمندان برای 6 ماهه دوم سال 98 در سطح شهرستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین در این نشست که تعدادی از اعضای مؤسسه خیریه فرزانگان نیز حضور داشتند، پیرامون تعاملات و ارتباط نزدیک دانشگاه علوم پزشکی گناباد با نهادهای مردمی گفتگو و بر تداوم این همکاری‌ها تأکید شد.
برگزاری همایش مردمی  با محوریت گروه پرستاری سالمندی دانشکده پرستاری و به صورت مشترک با اداره بهزیستی، برگزاری اردوی اختصاصی سالمندان و همچنین برگزاری نشست‌های تخصصی در محله‌های شهر گناباد از جمله مصوبات این جلسه بود.