افزوده شدن یک رشته کارشناسی ارشد به رشته‌های دانشگاه علوم پزشکی گناباد

  • پرینت

 

با صدور مجوز راه‌اندازی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی در دانشگاه علوم پزشکی گناباد، مجموع رشته‌های مقطع کارشناسی ارشد این دانشگاه به 9 رشته مقطع رسید.

به گزارش وب‌دا، پس از ارائه گزارش هیات بورد رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با پیگیری های انجام شده، به استناد رای صادره در دویست و هفتاد و پنجمین جلسه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور که در مورخ 98/8/12 برگزار شد، با راه‌اندازی رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته موافقت شد.