انتشار اولین کتاب "بهداشت در اتاق عمل" در کشور توسط دانشجویان علوم پزشکی گناباد

  • پرینت

اولین کتاب "بهداشت در اتاق عمل" در کشور توسط "جواد خلیلی" و "رضا خرم مکان" از دانشجویان رشته تکنولوژی اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی گناباد، منتشر شد.


جواد خلیلی، یکی از مؤلفین این کتاب با بیان اینکه این اثر زیر نظر "دکتر افضل شمسی" عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران تألیف شده است، اظهار کرد: کتاب "بهداشت در اتاق عمل" بر اساس آخرین برنامه جامع آموزشی دوره کارشناسی پیوسته رشته تکنولوژی اتاق عمل تألیف شده و توسط انتشارات "روشن کتاب" به عنوان اولین مرکز نشر کتب تخصصی علوم پزشکی و داروسازی در ایران منتشر گردیده است.


عضو اولین شورای مرکزی انجمن علمی کشوری تکنولوژی اتاق عمل کشور افزود: سلامتی یک نیاز فطری و ضامن بقاء نسل آدمی است و از این‌رو، رعایت بهداشت به عنوان اصلی‌ترین عامل در روند پیشگیری است.


خلیلی با بیان اینکه ضرورت پیشگیری قبل از درمان بر کسی پوشیده نیست، تصریح کرد: با عارض شدن بیماری، علاوه بر رنجی که به انسان تحمیل می‌شود، رفع آن مستلزم صرف هزینه مالی و سایر هزینه‌ها است که گاهی درمان نیز مؤثر واقع نشده یا با آثار سوء جانبی همراه می‌شود، بنابراین رعایت بهداشت و آگاهی از اصول بهداشتی در ارتباط مستقیم با تامین سلامتی است.


وی، بهداشت را شامل رشته‌ها و شاخه‌های متفاوتی دانست و خاطرنشان کرد: هدف از تألیف این کتاب، آموزش مسائل و زیرمجموعه‌های مختلف بهداشت است.


خلیلی افزود: عناوین و موضوعات این کتاب، مطابق با آخرین سرفصل درس بهداشت در اتاق عمل و منابع پیشنهادی برنامه جامع آموزشی رشته تکنولوژی اتاق عمل است.


وی خاطرنشان کرد: در تالیف و گردآوری این مجموعه سعی بر آن شده است تا تمامی مسائل مرتبط با اصول بهداشتی بویژه مسائل مربوط به بهداشت اتاق عمل بیان شود.
خلیلی یادآور شد: مطالب این کتاب علاوه بر اساتید و دانشجویان رشته تکنولوژی اتاق عمل، برای اساتید و دانشجویان سایر رشته‌های علوم پزشکی نیز قابل استفاده است