امروزشنبه, 17 خرداد 1399 18:01

دانش‌آموختگی اولین دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی دانشگاه

اولین دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی دانشگاه علوم پزشکی گناباد دانش‌آموخته شد.


به گزارش وب‌دا، این جلسه دفاع با حضور رئیس دانشکده پرستاری، مدیران گروه‌ها و میهمانانی از اداره بهزیستی، مرکز نگهداری سالمندان شهر و همچنین موسسه خیریه فرزانگان گناباد در سالن ابن‌سینا پردیس دانشگاه برگزار شد.
در این جلسه صالح باقری کاخکی به عنوان اولین دانش‌آموخته پرستاری سالمندی از پایان نامه خود با عنوان «ارتباط درک از پیری و ناتوانی با ترس از سقوط در سالمندان شهر گناباد» دفاع کرد که دکتر لیلا صادق‌مقدم و مهدی بصیری‌مقدم به ترتیب به عنوان اساتید راهنما و مشاور این پایان‌نامه بودند.
یادآور می‌شود، دانشگاه علوم پزشکی گناباد در مهرماه سال 96 اولین دوره دانشجوی مقطع ارشد پرستاری سالمندی با تعداد 4 دانشجو را پذیرش نمود و در حال حاضر 13 دانشجو در این گرایش مشغول به تحصیل هستند.