امروزشنبه, 09 مرداد 1400 10:52

جشن روپوش سفید دانشجویان تکنولوژی اتاق عمل دانشگاه

جشن روپوش سفید دانشجویان ترم ۲ رشته تکنولوژی اتاق عمل، در محل سالن دکتر قریب دانشکده پزشکی دانشگاه برگزار شد.roposh

مدیر گروه تکنولوژی اتاق عمل دانشگاه در این مراسم ضمن تبریک ورود این گروه از دانشجویان به عرصه بالین اظهار کرد: انتظار داریم بر اساس رسالت رشته‌ تکنولوژی اتاق عمل، در ارائه خدمات مراقبتی به بهترین نحو و در اسرع وقت گام بردارید که این امر مستلزم ارتقاء توانمندی‌ها و مهارت‌های عملی مراقبتی در بالین است
دکتر کوکب بصیری‌مقدم افزود: باید با وجدان اخلاقی و حرفه ای از تمام پتانسیل‌های موجود در محیط بالین برای کسب مهارت‌های عملی استفاده نمود.
معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی نیز با تاکید بر رعایت اخلاق و صداقت، خطاب به دانشجویان گفت: نسبت به اخلاق حسنه و تعهد حرفه‌ای و اسلامی و انسانی اهتمام داشته باشید و همیشه رضایت خداوند و بیماران را مدنظر قرار دهید.
دکتر علیرضا عطاردی خاطرنشان کرد: سعی کنید در دوره بالین، علم و دانش خود را تعمیق بخشیده و عملی ساخته و همیشه بر این باور باشید که شما پیشانی، نماد و مظهر پاکی و نیز سفیران سلامت هستید و این را به منصه ظهور برسانید.
جانشین معاون آموزشی بیمارستان علامه بهلول گنابادی و دبیر شورای انضباطی دانشگاه هم در سخنان جداگانه ای قوانین و مقررات مربوط به ورود به عرصه بالین را برای دانشجویان بیان کردند.
قرائت سوگندنامه ورود به عرصه بالینی توسط دانشجویان از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.