امروزشنبه, 18 مرداد 1399 02:07

فعالیت‌های پژوهشی دانشکده پرستاری در زمینه کووید 19

اجرای 21 طرح پژوهشی مصوب و همکاری در دو طرح بین دانشگاهی، از مهمترین فعالیت‌های پژوهشی دانشکده پرستاری در ارتباط با کووید19 است.


به گزارش وب‌دا، معاون پژوهشی دانشکده پرستاری دانشگاه گفت: همزمان با شیوع بیماری کرونا ویروس از اسفند 98 تا کنون، اعضاء هیئت علمی این دانشکده، فعالیت‌های پژوهشی خود را در قالب 15 طرح پژوهشی مصوب در معاونت تحقیقات و فناوری،  6 طرح دانشجویی مصوب در کمیته تحقیقات دانشجویی و همکاری در 2 طرح بین دانشگاهی آغاز کردند.
خانم دکتر لیلا صادق‌مقدم با بیان اینکه اکثر این طرح‌ها در مرحله اجرا یا تولید مقاله و .... هستند، افزود: در حال حاضر 2 مقاله از این پژوهش‌ها در مجلات معتبر پذیرفته شده و سایر موارد در مرحله داوری است.
وی تصریح کرد: علاوه بر این طرح‌های پژوهشی، یک طرح پژوهشی با محوریت تولید محتوای آموزشی و متناسب با آموزش پاسخگو محور با همکاری مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت در دانشکده پرستاری در حال اجرا می‌باشد که تولیدات آن در سایت دانشکده و مرکز تحقیقات قابل دسترسی است.