امروزدوشنبه, 29 دی 1399 05:21

فعالیت‌های پژوهشی مرتبط با کووید 19 دانشجویان دانشکده پرستاری

معاون پژوهشی دانشکده پرستاری گفت: طرح‌های مصوب مربوط به کرونا در مرحله اجرا یا تولید مقاله و تولید محتوا است.


به گزارش وب‌دا، دکتر لیلا صادق‌مقدم افزود: با شیوع بیماری کرونا ویروس از اسفند 98 ، دانشجویان دانشکده پرستاری در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد، شش طرح دانشجویی مصوب در کمیته تحقیقات دانشجویی و همچنین همکاری در یک طرح بین دانشگاهی را در کارنامه فعالیت‌های تحقیقاتی و علمی خود ثبت نمودند.
وی با تشکر از حمایت و مساعدت معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه و همکاری‌های کمیته تحقیقات دانشجویی این دانشکده، افزود: اکثر این طرح‌ها در مرحله اجرا یا تولید مقاله و تولید محتوا هستند که اولین مقاله استخراج شده  از این طرح‌ها در مجله Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences با نمایه ISI پذیرفته شده است.
دکتر صادق مقدم تصریح کرد: علاوه بر اینها، طرح پژوهشی با محوریت تولید محتوای آموزشی و متناسب با آموزش پاسخگو محور با عنوان «رادیو سالمندان» نیز توسط دانشجویان این دانشکده با همکاری مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت در حال اجرا است که در مرحله استانی نخستین جشنواره کشوری کرونا کست موفق به کسب رتبه شد.