امروزیکشنبه, 28 دی 1399 05:45

افتخار آفرینی دانشجویان دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد در جشنواره کشوری اتا

دانشجویان دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد در جشنواره کشوری اتا (اشتراک گذاری تجربه‌های ارزشمند) برگزیده شدند.


به گزارش وب‌دا، دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد، پروژه رادیو سالمندان را در جشنواره اشتراک گذاری تجربه‌های ارزشمند در تحقق پاسخگویی اجتماعی دانشجویان، در قسمت  knowledge translation (ترجمان دانش به زبان مردم ) ارائه دادند و در ارزشیابی کشوری به عنوان برگزیده، معرفی شدند.
دکتر لیلا صادق مقدم، استاد راهنمای پروژه دانشجویی "رادیو سالمندان " گفت: این طرح با حمایت دانشکده پرستاری و مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت و با همکاری سرویس چندرسانه‌ای مفدا انجام شد.
وی افزود: پروژه دانشجویی رادیو سالمندان در دانشکده پرستاری و توسط تعدادی از دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی و کارشناسی پرستاری از اسفندماه 98 با هدف اطلاع رسانی علمی به زبان ساده برای قشر سالمند، طراحی شد.
دکتر صادق مقدم تصریح کرد: این پروژه با موضوع کووید 19 در 10 قسمت طراحی شده که 9 قسمت آن تاکنون، اجرا و پخش شده است.
متینه خوشخو دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندان، مدیر بخش دانشجویی و نیلوفر سعادتی، سعید خیاط کاخکی و حسام دولت‌آبادی دانشجویان همکار در رادیو سالمندان هستند.