امروزیکشنبه, 26 ارديبهشت 1400 19:49

موفقیت دانشجویان دانشکده پرستاری در جشنواره کشوری اتا

طرح رادیو سالمندان دانشجویان دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد به عنوان یکی از 9 ایده برتر در جشنواره کشوری اتا، انتخاب و ارائه گردید.


به گزارش وب‌دا، طرح رادیو سالمندان دانشجویان دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد، موفق به حضور در جمع 9 ایده برتر کشوری در جشنواره سراسری اشتراک گذاری تجربیات ارزشمند دانشجویان علوم پزشکی در تحقق پاسخگویی اجتماعی مجازی «اتا» شدند.
این جشنواره با حضور دکتر حق دوست معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جمعی از مسئولین و اساتید دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور به صورت مجازی و حضوری به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.
گروه رادیو سالمندان دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد که شامل سه دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی و یک دانشجوی کارشناسی پرستاری به همراه استاد راهنمای طرح بودند، ارائه نهائی خود را در حضور دکتر محمدپور، رئیس دانشکده پرستاری، دکتر سجادی معاون آموزشی دانشکده پرستاری، خانم دکتر صادق مقدم معاون پژوهشی دانشکده پرستاری و استاد راهنمای پروژه و دکتر بصیری مقدم رئیس مرکز EDC ، به صورت مجازی در این جشنواره ارائه دادند.
در پایان دکتر محمدپور ضمن تقدیر از این تلاش ارزشمند، آمادگی دانشکده پرستاری را برای مساعدت و حمایت از اجرای این طرح‌ها، اعلام و بر ضرورت استمرار و تنوع کمی و کیفی این فعالیت شاخص تأکید کرد.