امروزدوشنبه, 12 خرداد 1399 17:36

دانشگاه علوم پزشکی گناباد دارای مرکز آزمون الکترونیکی استاندارد است

مسئول آزمون‌های الکترونیک دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور گفت: دانشگاه علوم پزشکی گناباد پیشرفت بسیار خوبی در بحث آزمون‌های الکترونیکی داشته است و به نسبت بعضی از دانشگاه‌های تیپ یک و دو، دارای مرکز آزمون الکترونیکی با استانداردهای لازم است.

ادامه مطلب...

ارائه خدمت با هدف آموزش پاسخگو برای سالمندان

معاون پژوهشی دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد گفت: با هدف آموزش پاسخگو برای سالمندان، تولید پادکست‌های صوتی در این دانشگاه انجام شد.

ادامه مطلب...

امکان ثبت نام در آزمون فلوشیپ پزشکی از اول اردیبهشت

رییس مرکز سنجش پزشکی از ارائه مهلت جدید برای ثبت نام در آزمون پذیرش در دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال ۱۳۹۹ خبر داد.

ادامه مطلب...

جشن روپوش سفید دانشجویان تکنولوژی اتاق عمل دانشگاه

جشن روپوش سفید دانشجویان ترم ۲ رشته تکنولوژی اتاق عمل، در محل سالن دکتر قریب دانشکده پزشکی دانشگاه برگزار شد.roposh

ادامه مطلب...

برگزاری جشن روپوش سفید دانشجویان ترم ۲ رشته پرستاری

جشن روپوش سفید دانشجویان ترم ۲ رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد  در محل سالن رازی دانشکده پرستاری این دانشگاه برگزار شد.

ادامه مطلب...

بخش‌های آموزش و بالین، مکمل یکدیگر هستند

رئیس دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد گفت: بخش‌های آموزش و بالین، مکمل یکدیگر است و باید بالین را نیز مبتنی بر آموزش مدیریت و راهبری کنیم.

ادامه مطلب...

بهره‌وری عملی از آموزه‌های علمی دانشجویان ارشد پرستاری سالمندی

با پیگیری‌های انجام شده، آموزه‌های علمی دانشجویان ارشد پرستاری سالمندی عملیاتی می‌شود.

ادامه مطلب...