امروزدوشنبه, 22 مهر 1398 02:37

حضور فعال دانشگاه در بيستمين همايش آموزش پزشكي و دوازدهمين جشنواره شهيد مطهري

بيستمين همايش كشوري آموزش علوم پزشكي و دوازدهمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري با محور تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي به مدت سه روز در مركز همايش‌هاي رازي دانشگاه علوم پزشكي ايران برگزار شد.

ادامه مطلب...

تقدیر از 2 فرآیند برتر آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

در دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری در کلان منطقه 9، از دو فرآیند برتر آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد تقدیر شد.

ادامه مطلب...

انتصاب دکتر مهدی مشکی به عنوان عضو هیأت ممتحنه و ارزشیابی منطقه‌ای رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

دکتر مهدی مشکی مدیرگروه آموزشی رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دانشگاه علوم پزشکی گناباد به عنوان عضو هیأت ممتحنه و ارزشیابی منطقه‌ای رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت منصوب شد.

ادامه مطلب...

انتصاب دکتر مجتبی افشارنیا به عنوان عضو هیأت ممتحنه و ارزشیابی منطقه‌ای رشته مهندسی بهداشت محیط

دکتر مجتبی افشارنیا معاون آموزشی دانشکده بهداشت و عضو هیأت علمی گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی گناباد به عنوان عضو هیأت ممتحنه و ارزشیابی منطقه‌ای رشته مهندسی بهداشت محیط منصوب شد.

ادامه مطلب...

انتصاب دکتر میرچراغی و دکتر کریمی شهری به عنوان عضو هیأت ممتحنه و ارزشیابی منطقه‌ای رشته پزشکی عمومی

دکتر سید فرزین میرچراغی و دکتر مهدی کریمی شهری رئیس و معاون آموزشی بالینی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد به عنوان عضو هیأت ممتحنه و ارزشیابی منطقه‌ای رشته پزشکی عمومی منصوب شدند.

ادامه مطلب...

انتصاب دکتر محمدپور به عنوان عضو هیأت ممتحنه و ارزشیابی منطقه‌ای رشته پرستاری

دکتر علی محمدپور رئیس دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد به عنوان عضو هیأت ممتحنه و ارزشیابی منطقه‌ای رشته پرستاری منصوب شد.

ادامه مطلب...

قبولی ۱۰۰ درصدی دانشجویان پزشکی دانشکده پزشکی گناباد در آزمون جامع پیش کارورزی

دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد در آزمون جامع پیش کارورزی و آزمون جامع علوم پایه پزشکی اسفند ۱۳۹۷ که  ۱۶ اسفند در دانشکده پزشکی گناباد برگزار گردید افتخار آفریدند.azmon

ادامه مطلب...