امروزپنج شنبه, 25 مهر 1398 04:12

از سی و چهار پژوهشگر نمونه دانشگاه تجلیل شد.

همزمان با هفته پژوهش ، در مراسمی با حضور اعضاء هیئت رئیسه ، اعضاء هیئت علمی ، دانشجویان و کارشناسان حوزه های مختلف از سی و چهار نفر از اساتید ، دانشجویان و کارشناسان فعال در امر پژوهش تجلیل شد.

ادامه مطلب...

همزمان با هفته پژوهش جلسه مشترک پژوهشگران با فعالان صنعت شهرستان برگزار شد


در این جلسه که همزمان با هفته پژوهش با حضور اعضاء هیئت علمی و پژوهشگران دانشگاهها و مراکز آموزش عالی شهرستان و صاحبان صنايع و روساي ادارات شهرستان در محل سالن ابن سینا پردیس دانشگاه برگزار شد ، معاون آموزشی پژوهشی دانشگاه ، شکاف و گسست نسبی بین پژوهش و عرصه کاربردی برای استفاده از نتایج پژوهش را از مهمترین مشکلات پژوهش در کشور و شهرستان دانست.

ادامه مطلب...