امروزدوشنبه, 31 ارديبهشت 1397 17:24

انتخاب دو مقاله برتر از دانشگاه در همایش « پژوهش در توسعه سلامت با محوریت سلامت سالمندان»

در پنجمین همایش کشوری « پژوهش در توسعه سلامت با محوریت سلامت سالمندان» که در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برگزار شد، دو مقاله از دانشگاه علوم پزشکی گناباد به عنوان مقاله برتر انتخاب شد.

ادامه مطلب...

سلامت جامعه در گروه سلامت مادران است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد در جلسه‌ای که با حضور اعضای هیئت بورد بهداشت باروری و مامایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اعضای گروه مامایی دانشگاه برگزار شد، گفت: سلامت جامعه در گروه سلامت مادران است.


                                                                        برای مشاهده تصاویر کلیک کنید

ادامه مطلب...

هدف از ارتقاء آموزشی رشته مامایی، سلامت مادران است

رئیس هیئت بورد بهداشت باروری و مامایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بازدید از دانشگاه علوم پزشکی گناباد گفت: هدف از ارتقاء آموزشی رشته مامایی، سلامت مادران است.


                                                                     برای مشاهده تصاویر کلیک کنید

ادامه مطلب...

بازدید هیئت بورد بهداشت باروری و مامایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

رئیس و یکی از اعضای هیئت بورد بهداشت باروری و مامایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور در دانشگاه علوم پزشکی گناباد، از بخش‌های مختلف پردیس دانشگاه و بیمارستان علامه بهلول گنابادی بازدید کردند.


                                                                                               برای مشاهده تصاویر کلیک کنید

ادامه مطلب...

ابراز خرسندی تیم ارزیابان بیرونی اعتبار بخشی موسسه‌ای از زیرساخت‌های مناسب دانشگاه

ارزیابان بیرونی اعتباربخشی موسسه‌ای در بازدید از دانشگاه علوم پزشکی گناباد، زیرساخت‌های این دانشگاه را خوب ارزیابی کردند.


                                                                 برای مشاهده تصاویر کلیک کنید

ادامه مطلب...

جلسه هیأت رئیسه دانشگاه با حضور ارزیابان اعتباربخشی وزارت

جلسه هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی گناباد با حضور تیم ارزیابان اعتباربخشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد.


                                                                                   برای مشاهده تصاویر کلیک کنید

ادامه مطلب...

ارزیابی بیرونی اعتباربخشی موسسه‌ای دانشگاه توسط ارزیابان اعتباربخشی وزارت

ارزیابی بیرونی اعتباربخشی موسسه‌ای دانشگاه علوم پزشکی گناباد توسط تیم ارزیابان اعتباربخشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شد.


                                                                                برای مشاهده تصاویر کلیک کنید

ادامه مطلب...