امروزدوشنبه, 25 تیر 1397 07:35

ارائه تجربه موفق معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گناباد در نخستین همایش کشوری تجارب برگزیده حوزه بهداشت

Mr-rahbariتجربه موفق معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گناباد با عنوان واگذاری تنخواه به خانه های بهداشت اولین همایش کشوری تجارب برگزیده حوزه بهداشت به صورت سخنرانی ارائه شد.
به گزارش وبدا، مدیر امور عمومی و اداری معاونت بهداشت در این خصوص گفت: این همایش دو روزه با حضور دکتر سیاری معاون بهداشتی وزارت بهداشت، معاونین بهداشت و جمعی از کارشناسان و مدیران رده های مختلف دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در گرگان برگزار شد.
مهدی رهبری افزود: این همایش با هدف  انتقال تجارب برگزیده کاربردی حوزه بهداشت و نوآوری در مقوله سلامت برگزار گردید و از میان 362 اثر ارسالی به دبیرخانه این همایش، 98 اثر به عنوان پوستر و 21 اثر به عنوان سخنرانی پذیرفته شد که طرح واگذاری تنخواه به خانه های بهداشت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گناباد یکی از سخنرانی های برتر راه یافته به این همایش بود.
وی اظهار داشت: هدف کلی از اجرای طرح واگذاری تنخواه به خانه های بهداشت، ساماندهی و کاهش هزینه های منابع انسانی، مالی و افزایش بهره وری زمان است.
رهبری افزود:  مدیریت منابع توسط بهورز که موجب صرفه جویی در حامل های انرژی به لحاظ مدیریت منابع، صرفه جویی در تردد ها ، مأموریت ها و کاهش خرید اقلام غیر ضروری و رضایتمندی بهورزان شده است، مهمترین دستاوردهای اجرای این طرح در معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گناباد بود.Mr-rahbar01i