امروزپنج شنبه, 29 شهریور 1397 19:36

کارگاه خودمراقبتی ویژه روان‌شناسان برگزار شد

کارگاه آموزشی دو روزه خودمراقبتی ویژه روان‌شناسان در مرکز سلامت جامعه شهید دکتر فیاض‌بخش برگزار شد.به گزارش وب‌دا، با توجه به اهمیت موضوع خود مراقبتی در افزایش سطح سواد سلامت روان مردم و آگاهی آنان از اختلالات روانپزشکی و شناسایی و تشخیص به موقع اختلالات و کمک گرفتن از افراد متخصص، اولین کارگاه آموزشی خودمراقبتی به مدت دو روز با حضور روانشناسان در محل سالن اجتماعات مرکز سلامت جامعه شهید دکتر فیاض‌بخش برگزار گردید.
در این کارگاه دو روزه، ضمن معرفی برنامه خودمراقبتی، نکاتی درباره مهارت حل تعارض، تاب‌آوری، خودمراقبتی در فضای مجازی، خشونت خانگی، کودک آزاری و خودمراقبتی در اختلال افسردگی و اختلالات اضطرابی ارائه گردید.
همچنین در پایان این کارگاه، متون آموزشی خودمراقبتی ویژه روانشناسان و سفیران سلامت در اختیار روانشناسان قرار گرفت تا بر اساس بسته‌های خدمتی ارسالی در جهت تحقق اهداف متعالی سلامت‌روان، اقدام به آموزش سفیران سلامت و سایر جمعیت تحت پوشش نمایند.
خودمراقبتی» شامل اعمالی است اکتسابی، آگاهانه و هدف‌دار که مردم برای خود، فرزندان و خانواده‌شان انجام می‌دهند تا تندرست بمانند، از سلامت جسمی، روانی و اجتماعی خود حفاظت کنند و نیازهای جسمی، روانی و اجتماعی خود را برآورده سازند.»
طبق برآوردها، 65 تا 85 درصد تمام مراقبت‌ها از نوع خودمراقبتی است که باعث ارتقای سلامت و کیفیت زندگی، افزایش رضایت بیماران، استفاده منطقی از خدمات و کاهش هزینه‌های سلامت می‌شود.