امروزیکشنبه, 30 دی 1397 19:45

کارگروه کمیته دانشگاهی حفاظت از منابع آب آشامیدنی برگزار شد

به همت گروه مهندسی بهداشت محیط و حرفه‌ای معاونت بهداشت، کارگروه کمیته دانشگاهی حفاظت از منابع آب آشامیدنی برگزار شد.


به گزارش وب‌دا، در این جلسه که در سالن زکریا برگزار شد، دکتر مرادی معاون بهداشت ضمن ارائه بخشی از مشکلات موجود در حوزه آب اشامیدنی، با اشاره به شستشوی خودروها در حاشیه خیابان‌ها گفت: با توجه به آلودگی‌های زیست محیطی و مزارع کشاورزی به دلیل ورود آزبست (یک نوع ماده شیمیایی که از آن در لنت ترمز خودروها استفاده می‌شود.) حاصل از شستشو باید تمهیداتی برای جلوگیری از شستشوی خودروها در حاشیه خیابان‌ها اندیشیده شود.
یادآور می‌شود، پس از بررسی میزان اجرای مصوبات قبلی و پاسخگویی ادارات مرتبط، با توجه به گزارش آبفای شهری گناباد مقرر گردید که 14 جایگاه برداشت آب در سطح شهر گناباد آماده گردد.