امروزچهارشنبه, 29 اسفند 1397 15:24

توقیف و معدوم‌سازی حدود یک و نیم تن مواد غذایی

در راستای اجرای طرح سلامت نوروزی، از 15 اسفندماه 96 تا 15 فروردین امسال، 1454 کیلوگرم مواد غذایی فاسد، تاریخ گذشته و یا فاقد مشخصات بهداشتی در شهرستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گناباد، توقیف و معدوم‌سازی شد.


به گزارش وب‌دا، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گناباد با بیان اینکه 2224 بازدید در این مدت توسط اکیپ‌های بازرسی بهداشت از مراکز عرضه مواد غذایی، اماکن عمومی و بین‌راهی و سامانه‌های آبرسانی انجام شده است، تصریح کرد: در طی یک ماه اجرای این طرح، 1243 مورد بازدید از مراکز تهیه، عرضه و فروش مواد غذایی صورت گرفت.
دکتر ایرج مرادی افزود: در این مدت، یک مرکز تهیه، عرضه و فروش مواد غذایی تعطیل و در 17 مورد نیز توسط کارشناسان بهداشت اخطار داده شد.
وی اظهار کرد: 59 مورد نمونه‌برداری‌ میکروبی آب، 1200 کلرسنجی و 107 مورد نمونه‌برداری از مواد غذایی سنتی و صنعتی از دیگر فعالیت‌های است که در این مدت توسط کارشناسان بهداشت محیط در راستای طرح بسیج سلامت نوروزی انجام شد.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گناباد با بیان اینکه در همین مدت 276 کارت تندرستی صادر شده است، خاطرنشان کرد: در مجموع 83 شکایت وگزارش مردمی از طریق مراجعه حضوری و اطلاع ‌رسانی بوسیله سامانه 190 در ایام اجرای طرح سلامت نوروزی دریافت و بررسی شد.
دکتر مرادی با اشاره به 65 بازدید مشترک صورت گرفته به همراه سازمان‌ها و دستگاه‌های درگیر در برنامه نوروزی، تصریح کرد: در این مدت 200 مورد برخورد با دستفروشان دوره‌گرد انجام شد.
وی یادآور شد: از 1454 کیلوگرم مواد غذایی فاسد کشف و معدوم شده، 927 کیلوگرم از گروه کنسرو، کمپوت و نوشابه و ...، 329 کیلوگرم از گروه لبنیات، 152 کیلوگرم از گروه شیرینی، نان و آجیل و 46 کیلوگرم از گروه پروتئینی و گوشتی بود.
یادآور می‌شود، برنامه سلامت نوروزی به منظور حفظ سلامت شهروندان و مسافران نوروزی و با هدف حفظ و ارتقای ایمنی مواد غذایی در سطح عرضه از 15 اسفندماه 96 تا 15 فروردین 97 به مدت یک ماه اجرا شد.