امروزیکشنبه, 30 تیر 1398 13:42

آغاز جلسات آموزشی چهارمین دوره بهگر در معاونت بهداشت

با توجه به پیگیری‌های به عمل آمده توسط واحد بهداشت حرفه‌ای معاونت بهداشت دانشگاه، جلسات آموزشی چهارمین دوره بهگر در سالن سلامت این معاونت آغاز شد.


به گزارش وب‌دا، دکتر ایرج مرادی معاون بهداشت دانشگاه در ابتدای این جلسه، از کارفرمایان صنایع، شرکت‌ها و شهرداری‌های بجستان، یونسی و کاخک که در امر تربیت نیروی بهگر با معاونت بهداشت همکاری داشتند، قدردانی کرد.
وی با اشاره به اهمیت تربیت نیروی بهگر اظهار کرد: یکی از رسالت‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حفظ سلامت نیروی کار است تا بتوانند در پیشبرد اقتصاد کشور نقش موثری داشته باشند.
وی افزود: در همین راستا، با هماهنگی‌های انجام شده با مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مقرر شد تا چهارمین دوره آموزشی بهگر در معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار شود.
دکتر مرادی تصریح کرد: به استناد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، این دوره شامل 120 ساعت کلاس آموزشی است که به صورت تئوری و عملی، ارائه خواهد شد که 40 ساعت آشنایی با بهداشت حرفه‌ای و ایمنی،30 ساعت مراقبت‌های اولیه بهداشتی و 50 ساعت کمک‌های اولیه است.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد که با ارائه آموزش‌های این دوره به بهگران، شاهد اجرای بیشتر دستورالعملهای بهداشت حرفه‌ای و ایمنی در صنایع، شرکتها و کارگاه‌ها باشیم و بتوانیم گامهای موثری در راستای ارتقاء سلامت شاغلین منطقه برداریم.