امروزچهارشنبه, 14 خرداد 1399 22:24

برگزاری کارگاه آموزش عملی مراقبت‌های سلامت سالمندان ویژه بهورزان

کارگاه آموزشی مراقبت‌های سالمندان ویژه بهورزان برگزار شد.


به گزارش وب‌دا، مدیرگروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس معاونت بهداشت گفت: با توجه به اینکه بهورزان در اولین سطح ارائه خدمت، بیشترین نقش را در پیشبرد اهداف نظام سلامت دارند، کارگاه آموزشی عملی مراقبت‌های سلامت سالمندان با حضور بهورزان برگزار شد.
عباس علیمردانی افزود: در این کارگاه، آموزش‌های عملی مراقبت‌های سلامت سالمندان با موضوعات تغذیه، افسردگی، فشار خون و سقوط ارائه گردید.
وی با تاکید بر اینکه حفظ تندرستی و سلامت سالمندان، امری امکان‌پذیر است و نباید بیماری و ناتوانی را جزء جدایی ناپذیر سالمندی دانست، خاطرنشان کرد: در این راستا مراقبت دوره‌ای سالمندان در کنار آموزش زندگی سالم می‌تواند با کاهش بار بیماری و افزایش امید به زندگی همراه با سلامت، به سالمندی سالم و فعال منجر شود.